Профорієнтація

Найкраще, що є в житті, – це займатися справою, яка того варта. 

Теодор Рузвельт

Вибір професії – це усвідомлене визначення людиною сфери діяльності, яку вона прагне опанувати й довгий час нею займатися. Це один із найважливіших етапів на життєвому шляху. Адже, обираючи професію, особистість насамперед визначає своє місце в житті. Від вибору майбутньої професії залежить подальше успішне самоствердження й розвиток індивідуальності, можливість реалізації творчого потенціалу. Улюблений фах допомагає розкрити найяскравіші сторони особистості. Давньогрецький філософ Платон говорив: «Пізнай себе і роби свою справу».

     Одним із головних питань становлення особистості в юнацькому віці є питання «Ким бути?». Часто вирішити таку проблему допомагають поради сторонніх людей, вплив моди, колективу. Однак у цьому випадку вибір професії найчастіше – нелогічний, необґрунтований. Наслідок – марно витрачені студентські роки, робота, що не подобається, розчарування в житті, нереалізованість здібностей, талантів, потреб. В основі вибору фаху має лежати професійне самовизначення.

      Важливою передумовою успішного вирішення проблем особистості щодо професійного самовизначення є вміння зіставляти свої:

  • «хочу» – бажання, прагнення, наміри, інтереси, ціннісні орієнтири;
  • «можу» – пізнавальні та інтелектуальні можливості;
  • «є» – стійкі психофізіологічні, характерологічні та фізичні властивості;
  • «потрібно» – вимоги, які висувають особистості соціальним середовищем і ринком праці.

     Аби обрати справу, що цілком відповідає потребам, інтересам, прагненням, а також фізичним можливостям, які розкриваються у процесі трудової діяльності, і перш ніж знайти себе у праці, необхідно пізнати себе, вивчити світ професій, варіанти одержання освіти і професійного зростання.

    Залежно від предмету праці всі професії поділяються на п’ять типів:

Коментарі закриті.