Міський територіальний осередок Малої академії наук України

 

З 01.09.2022-2023 навчального року в Палаці творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської області розпочав роботу внутрішній структурний підрозділ – міський територіальний осередок Малої академії наук України (МАН ПТДЮ).

До складу міського територіального осередку МАН України входять 16 закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Основним напрямом діяльності МАН ПТДЮ є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля. 

Відповідно до основних напрямів діяльності МАН створені такі відділення та секції:

Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства
Об’єднує гуртки, групи, секції української літератури, зарубіжної літератури, фольклористики, мистецтвознавства, літературної творчості, кримськотатарської гуманітаристики.

Докладно

1. Українська література Ліцей №1

Ліцей №4

Ліцей №5

Ліцей №8

Княжицький ліцей                          

          1

          1

          2

          1

          1

2. Зарубіжна література Ліцей №5

 

          1
3. Фольклористика    
4. Мистецтвознавство Ліцей №4           2
5. Літературна творчість Ліцей №5

ДЕНЦ «Камелія»

          1

          3

6. Кримськотатарська

гуманітаристика

   
  9 гуртків 13 учнів

Докладно

 

Відділення мовознавства
Об’єднує гуртки, групи, секції української мови, іноземних мов.

Докладно

1. Українська мова Ліцей №4

Ліцей №5

Ліцей №6

Ліцей №7

Ліцей «Перспективи»

          2

          2

          6

          1

          1

2. Іспанська мова    
3. Англійська мова Ліцей №4

Ліцей №5

Ліцей №7

Ліцей №8

Требухівський ліцей

          1

          1

          2       

          1

          3

4. Німецька мова Ліцей №5

 

          1
5. Французька мова    
6. Польська мова Ліцей №5

 

          1
  12 гуртків 22 учня

 

Відділення філософії та суспільствознавства
Об’єднує гуртки, групи, секції філософії, соціології, правознавства, релігієзнавства, педагогіки, журналістики, педагогіки.

Докладно
1. Філософія Ліцей №3           1
2. Соціологія Ліцей №3

ПТДЮ МАН

           4

          13

3. Правознавство Ліцей №3

Ліцей №4   

Ліцей №7

Ліцей №9

Ліцей №11

ПТДЮ МАН

           2

           1

           1

           1

           3

          17

4. Релігієзнавство    
5. Педагогіка Ліцей №2

 

           2
6. Журналістика Ліцей №3

Ліцей №4

ДЕНЦ «Камелія»

ПТДЮ МАН  

           1

           1

           3

          15

7. Психологія    
  14 гуртків 65 учнів

 

Відділення історії
Об’єднує гуртки, групи, секції історії України, археології, історичного краєзнавства, етнології, всесвітньої історії. 

Докладно
1. Історія України Ліцей №1

Ліцей №4   

Ліцей №5

Ліцей №6

Ліцей №10

Ліцей №11

Княжицький ліцей

Ліцей «Перспективи»                        

            1

            1

            1

            5

            1

            1

            2

            1

2. Археологія    
3. Історичне краєзнавство Ліцей №2

Ліцей №5

Ліцей №7

ПТДЮ МАН

            3

            1

            1

           18

4. Етнологія Ліцей №5             1
5. Всесвітня історія Ліцей №11             1
  14 гуртків 38 учнів

 

Відділення наук про землю
Об’єднує гуртки, групи, секції географії, геології, гідрогеології та геофізики, метеорології та кліматології, гідрології, геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі.

Докладно
1. Географія Ліцей №3

Ліцей №4   

Ліцей №5

Ліцей №8

ПТДЮ МАН              

            1

            1

            2

            1

           15

2. Геологія,

гідрогеологія та геофізика

Ліцей №7             1
3. Метеорологія  та кліматологія    
4. Гідрологія    
5. Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі    
  6 гуртків 21 учень

 

Відділення технічних наук
Об’єднує гуртки, групи, секції технологічних процесів та перспективних технологій, електроніки та приладобудування, матеріалознавства, авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніки, інформаційно-телекомунікаційних систем та технології, екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження, науково-технічної творчості та винахідництва.

Докладно
1. Технологічні процеси та перспективні технології    
2. Електроніка та

 приладобудування

   
3. Матеріалознавство    
4. Авіа- та ракетобудування,

машинобудування і

 робототехніка

Ліцей №7             1
5. Інформаційно-

телекомунікаційні

системи та технології

   
6. Екологічно безпечні

технології та

ресурсозбереження

   
7. Науково-технічна

творчість та винахідництво

Ліцей №7             1
  2 гуртка 2 учня

 

Відділення комп’ютерних наук
Об’єднує гуртки, групи, секції  комп’ютерної інженерії, кібербезпеки, програмної інженерії, систем та технологій штучного інтелекту, internet-технологій та вебдизайну, навчальних, ігрових програм та віртуальної реальності.

Докладно
1. Комп’ютерна інженерія Ліцей №8             3
2.Кібербезпека Ліцей №7             1
3. Програмна інженерія Ліцей №2

Ліцей №4

Ліцей №7

1

2

1

4. Системи та технології

штучного інтелекту

   
5. Internet-технології та

WEB дизайн

Ліцей №4              2
6. Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність Ліцей №2

Ліцей №4

 

             2

             2

  8 гуртків 14 учнів

 

Відділення математики
Об’єднує гуртки, групи, секції математики, прикладної математики, статистики.

Докладно
1. Математика Ліцей №2

Ліцей №4   

Ліцей №6

Ліцей №8

Ліцей №11

            2

            6

            1

            2

            2

2. Прикладна математика Ліцей №7             1
3. Статистика    
  6 гуртків 14 учнів

 

Відділення фізики і астрономії
Об’єднує гуртки, групи, секції  теоретичної фізики, прикладної фізики, астрономії, агрофізики та космічних досліджень.

Докладно
1. Теоретична фізика    
2. Прикладна фізика Ліцей №4   

Ліцей №7

Ліцей №8

            1

            1

            2

3. Астрономія           
4. Аерофізика та космічні  дослідження    
  3 гуртка 4 учня

 

Відділення економіки
Об’єднує гуртки, групи, секції економіки та економічної політики; прикладної макро та мікроекономіки; фінансів, банківської справи та страхування; менеджменту та маркетингу.

Докладно
1. Економіка та економічна політика Ліцей №1            2
2. Прикладна макро та мікроекономіка    
3. Фінанси, банківська справа та страхування    
  1 гурток 2 учня

 

Відділення хімії та біології
Об’єднує гуртки, групи, секції загальної біології; біології людини; ботаніки; зоології; медицини; охорони здоров’я; хімії.

Докладно
1. Загальна біологія Ліцей №3

Ліцей №11

Ліцей «Перспективи»          

           5

           4

           1

2. Біологія людини Ліцей №3

Ліцей №4

Ліцей №7

Ліцей «Перспективи»          

           5

           2

           1

           1  

3. Ботаніка ДЕНЦ «Камелія»            5         
4. Зоологія    
5. Медицина Ліцей №3

Ліцей №4

           2

           1

6. Охорона здоров’я Ліцей №7            1
7. Хімія Ліцей №3

Ліцей №4

            2

            1

  13 гуртків 31 учень

 

Відділення екології та аграрних наук
Об’єднує гуртки, групи, секції  екології; охорони довкілля та раціонального природокористування; агрономії; технології виробництва продукції тваринництва та ветеринарної медицини; лісознавства; селекції та генетики.

Докладно
1. Екологія Ліцей №3

Ліцей №5

ДЕНЦ «Камелія»

ПТДЮ МАН

            5

            1

            2

           17

2. Охорона довкілля та

 раціональне

 природокористування

Ліцей №5

Ліцей №7

ДЕНЦ «Камелія»

            1

            1

            1

3. Агрономія    
4. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина № 7 1
5. Лісознавство    
6. Селекція та генетика    
  8 гуртків 29 учнів

Всього до багатовекторної науково-дослідницької діяльності шляхом участі в конкурсах, змаганнях,  науково-освітніх заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного, місцевого рівнів у наукових відділеннях залучено 255 вихованців Броварської громади. 

У ПТДЮ працюють  6 гуртків дослідницько-експериментального напряму: гурток «Юні дослідники-географи» – 15 вихованців, гурток «Правознавство» – 17 вихованців, гурток «Журналістика» – 15 вихованців, гурток «Юні історики Броварщини» – 18 вихованців, гурток «Юні екологи» – 17 вихованців, гурток «Соціологія» – 13 вихованців. У закладах освіти всього працює 96 гуртків:  49 – суспільно-гуманітарного, 27 – природничого, 20 – фізико-математичного і технічного профілів.

 Положення про міський територіальний осередок Малої академії наук України Палацу творчості дітей  та юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської області.

Підсумки І (територіального) етапу Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робітучнів – членів МАН України у 2022 – 2023 н.р. В цьому розділі посилання на:

Коментарі закриті.