Гурток інтелектуального розвитку “Всезнайко”

Очікування сучасного суспільства пов’язані сьогодні передусім із формуванням життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Опікуватися цією проблемою слід починати з дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається підґрунтя оптимістичного світобачення, формуються первинний образ світу й самого себе, базис особистісної культури.

З вересня 2007 року з дітьми дошкільного віку працює гурток «Всезнайко».

Керівник – Пінчук Оксана Володимирівна.

Програма гуртка «Всезнайко» орієнтована на  навчання та виховання дітей  дошкільного  віку та передбачає створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації дитини та формування у неї життєвої компетентності.

Бути компетентним – означає бути життєздатним, вміти адекватно поводитись в різних життєвих ситуаціях та вміти проявляти своє «Я» у різних сферах життя.

Тому основною ідеєю і метою роботи на ряду з наданням певних знань і умінь, є привчання дітей до самостійного мислення, пошуку логічних підстав, положень, які приймаються.

За змістом і спрямованістю робота гуртка поділяється на ознайомлення дітей з елементарними моральними нормами та етикою поведінки, виховання пізнавальних інтересів, бережного ставлення до природи, формування самостійності, відповідальності, наполегливості; та на власне надання дітям певних знань та вмінь, відповідно вікові.