Гурток «Здоров’я»

В сучасних умовах проблема збереження  здоров’я дітей є надзвичайно важливою у зв’язку з різким зниженням відсотку здорових дітей. Звичайно, що цьому є об’єктивні  пояснення: неблагополучна екологічна обстановка, зниження рівня життя, нервово-емоційні навантаження, пов’язані з викликами нашого сьогодення.

Надзвичайно важливим фактором «дитячого нездоров’я» є невміння самих дітей бути здоровими, незнання  ними елементарних законів здорового життя, основних навичок збереження здоров’я.

Усім відомо, що спішною в житті може бути тільки здорова людина. Тільки здорова дитина може успішно навчатися, проводити своє дозвілля, стати в повній мірі творцем своєї долі.

Діяльності гуртка «Здоров’я» спортивно-оздоровчого напрямку  Палацу творчості дітей та юнацтва сприяє  вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я, починаючи з дитинства.

Керівник гуртка, Бодашевський Костянтин Володимирович,  на заняттях  допомагає вихованцям  створити таку модель поведінки, яка  спрямована на розвиток здоров’язберігаючої компетентності, вміння робити свідомий вибір на користь здорового способу життя.

Заняття в гуртку  позитивно впливають на розвиток і зміцнення кістково-м’язового апарату вихованців, на формування правильної осанки і постави  дитини. У дітей формується свідоме ставлення до необхідності загартовуватися, займатися спортом, протистояти хворобам.

В наш вік глобальної комп’ютеризації, масової  телефонізації та електроніки  рухливість дітей обмежена. А чи не одним із важливих факторів росту організму дитини є задоволення її  фізіологічної потреби у рухові. Однак  забезпечення  однієї цієї потреби є  недостатньою. Дитину потрібно розвивати у напрямку, який передбачає використання системи фізичних вправ, що різнобічно і позитивно  впливають на організм.

В програму гуртка «Здоров’я»  включено різноманітні вправи для корекції та укріплення опорно-рухового апарату,  рухливі ігри, змагання.

Заняття в гуртку  побудовані на ігрових навчальних моделях, як з використанням  спортивного обладнання так і без нього. Заняття проводяться  два рази на тиждень.  Тривалість занять відповідає віковим особливостям вихованців.

Гурток «Здоров’я» запрошує на заняття дітей від 5 до 16 років.

Керівник – Бодашевський Костянтин Володимирович, контактний телефон – 097-536-56-94.