Гурток «Здоров’я»

У сучасних умовах нашого життя проблема збереження  здоров’я дітей є надзвичайно важливою у зв’язку з різким зниженням відсотку здорових дітей. Звичайно, що цьому є об’єктивні  пояснення: неблагополучна екологічна обстановка, зниження рівня життя, нервово-емоційні навантаження, пов’язані з викликами нашого сьогодення.

Надзвичайно важливим фактором «дитячого нездоров’я» є невміння самих дітей бути здоровими, незнання  ними елементарних законів здорового життя, основних навичок збереження здоров’я.

Усім відомо, що успішною в житті може бути тільки здорова людина. Тільки здорова дитина може успішно навчатися, проводити своє дозвілля, стати в повній мірі творцем своєї долі.

Діяльності гуртка «Здоров’я» спортивно-оздоровчого напрямку  Палацу творчості дітей та юнацтва сприяє  вихованню бережливого ставлення до свого здоров’я, починаючи з дитинства.

Керівник гуртка «Здоров’я», Бодашевський Костянтин Володимирович,  на заняттях  допомагає вихованцям  створити таку модель поведінки особистості, яка  спрямована на розвиток здоров’язберігаючої компетентності, вміння робити свідомий вибір на користь здорового способу життя.

Заняття в гуртку  позитивно впливають на розвиток і зміцнення кістково-м’язового апарату вихованців, на формування правильної постави дитини. У дітей формується свідоме ставлення до необхідності загартовуватися, займатися спортом, протистояти хворобам.

У наш вік глобальної комп’ютеризації, масової  телефонізації та електроніки  рухливість дітей обмежена. А чи не одним із важливих факторів росту організму дитини є задоволення її  фізіологічної потреби у рухові. Однак  забезпечення  однієї цієї потреби є  недостатньою. Дитину потрібно розвивати у напрямку, який передбачає використання системи фізичних вправ, що різнобічно і позитивно  впливають на організм.

До програми гуртка «Здоров’я»  включено різноманітні вправи для корекції та зміцнення опорно-рухового апарату,  рухливі ігри, змагання.

Заняття в гуртку  побудовані на ігрових навчальних моделях, як з використанням  спортивного обладнання, так і без нього. Заняття проводяться  два рази на тиждень.  Тривалість занять відповідає віковим особливостям вихованців.

Гурток «Здоров’я» запрошує на заняття дітей від 5 до 16 років.

Керівник – Бодашевський Костянтин Володимирович, контактний телефон – 097-536-56-94.

 

Коментарі закриті.