Мотиви вибору професії

Мотиви як психологічні фактори людської поведінки й діяльності посідають чільне місце в структурі особистості, пронизуючи її основні структурні утворення: спрямованість, характер, емоції, здібності та діяльність. Не випадково при виборі юнаками й дівчатами професії велику увагу приділяють мотивам вибору професії.

У психологічній науці під мотивами розуміють «те, що спонукає діяльність людини, задля чого вона працює». У ролі мотивів можуть перебувати й інтереси, потяги та емоції, установки й ідеали.

Психологічну основу мотивів вибору професії, поряд із потребами, становить активний інтерес до професії. В одному випадку виділяються такі групи мотивів:

 • загальна мотивація;
 • романтика професій;
 • науково-пізнавальні мотиви;
 • мотиви суспільної значущості професій;
 • наслідування.

В іншому випадку розглядаються:

 • усвідомлення перспективності обраної професії;
 • навчальний і позакласний інтереси;
 • бажання бути корисним країні;
 • вплив рідних і знайомих.

Узагальнюючи такі підходи до класифікації мотивів вибору професії, можна сказати, що при виборі професії людина керується:

 • суспільною значущістю професії;
 • престижем;
 • заробітком;
 • можливістю просування по службі тощо.

Крім того, мотиви поділяються на зовнішні та внутрішні.

Внутрішній мотив вибору професії – її суспільна або внутрішня значущість; задоволення, яке приносить робота; можливість спілкування; керівництво іншими людьми.

Зовнішня мотивація – заробіток, прагнення престижу, страх осуду й невдач.

 

Розглянемо окремі мотиви та їх взаємозв’язок докладніше.

Соціальні мотиви відбиваються в бажанні своєю працею сприяти розвитку суспільства, допомагати людям і світові.

Моральні – дають змогу завжди перебувати в колективі, брати участь у його справах, удосконалювати свій моральний вигляд і духовний світ.

Естетичні – виявляються в прагненні до естетики праці, її краси й гармонії.

Пізнавальні характеризуються прагненням учнів до оволодіння спеціальними знаннями, до проникнення в суть творчої діяльності з обраної професії, до ознайомлення зі змістом конкретної праці.

Творчі мотиви відтворюють бажання юнаків і дівчат обрати ту чи іншу професію тому, що вона дає змогу бути оригінальним у роботі, здійснювати «відкриття» та проявляти творчість.

Мотиви, пов’язані зі змістом праці за обраною професією, визначаються чіткими знаннями учнів про спільні й відмінні риси всіх елементів процесу праці (функції, операції, зусилля, дії) та характеризують їх спрямованість на розумову й фізичну працю.

Матеріальні мотиви пов’язані з доброю оплатою праці, забезпеченням постійною роботою та гарантією стабільного майбутнього.

Мотиви престижу виявляють прагнення молоді обрати професії, що цінуються серед друзів і знайомих, дають змогу досягти привабливого статусу в суспільстві та забезпечують швидке просування по службі.

Утилітарні мотиви – бажання обрати таку професію, що дає змогу керувати людьми.

За допомогою психодіагностичної методики «Мотиви вибору професії» ви можете визначити, які мотиви переважають у кожного з вас.

 Тест «Мотиви вибору професії»

Коментарі закриті.